Bel ons:
0494 89 76 86

Algemene voorwaarden

Deze webshop is eigendom van

Maison Juliette
Sint Amandsstraat 35
8800 Roeselare
BTW BE 0666.891.430
E-mail: info@maisonjuliette.be
Website: www.maisonjuliette.be
Telefoon: 0494 89 76 86

Door het gebruik van de webshop verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene verkoopsvoorwaarden. De onderhavige verkoopsvoorwaarden worden overeengekomen tussen: Maison Juliette enerzijds en anderzijds de Internetgebruikers die een product aankopen via deze webshop.

Klantendienst

Voor vragen of opmerkingen kan u als klant terecht bij onze klantendienst: via email op info@maisonjuliette.be of telefonisch op het nummer 0494/897686. Wij helpen u graag verder!

Onze Producten

Alle producten die door Maison Juliette op de webshop worden aangeboden, zijn zo volledig, precies mogelijk en te goeder trouw beschreven en afgebeeld. Mocht er, ondanks al onze voorzorgen, zich toch een fout voordoen op onze webshop dan kan Maison Juliette niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten. Maison Juliette kan in géén geval aansprakelijk gesteld worden indien de aangeboden artikelen op een verkeerde of onverantwoorde manier gebruikt worden door de koper, evenmin bij materiële of lichamelijke schade aan derden veroorzaakt door verkeerd en/of onwettig gebruik van de artikelen op deze webshop.

Onze Prijzen

Alle prijzen zijn in Euro. BTW inbegrepen.

4. De Bestelling

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen de koper en Maison Juliette wanneer Maison Juliette de bevestiging ontvangt van de bestelling van de koper op zijn webshop. Maison Juliette zal steeds een bevestigingsmail sturen van de bestelling naar de koper. Maison Juliette behoudt zicht het recht voor een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen. Door te bestellen op deze webshop verklaart U ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over uw aankoopdaad.